Použité technologie

Technologie použité při stavbě této roubenice jsou na nejšpičkovější úrovni. Trámy, ze kterých jsou obvodové stěny domu v přízemí, jsou s BSH hranolů, které zaručují maximální pevnost a odolnost vůči vnitřním, ale i venkovním vlivům. V přízemí jsou na příčky použity keramické tvárnice pro akumulaci tepla z krbu. V roubenici zajišťuje teplo a ohřev teplé vody elektrokotel. To zaručuje maximální konfort a pohodlí v roubenici. Nicméně můžete použít i krb, který má průduchy do celé roubenice skrz schodiště. Roubenice je dále napojena na ČOV čističku odpadních vod, která je celá zakopaná na zahradě společně s retenční nádrží na dešťovou vodu. 

Čistička odpadních vod

Pýcha této roubenice je, že má svojí nejmodernější čističku odpadních vod dle standardů Evropské unie. Čistička je zmenšenou kopií čističek, které si staví jednotlivá města či obce. Proto, aby čistička fungovala bez problémově, je ale nutné dodržovat určitý režim. Není možné do čističky lít chemikálie / laky na vlasy, barvy, logr či soc z kafe apod. . Čistička se skládá ze čtyřkomorového septiku a zemního filtru o velikosti většího bazénu. Dále z výškového přečerpávání vyčištěné vody do technické šachty. Odtud se samospádem vrací do přírody kam patří.

Anaerobní separátor AS-ANASEP

Je zařízení určené k anaerobnímu předčištění odpadních vod a následné účinné separaci nerozpuštěných látek. AS-ANASEP je určen na čištění odpadních vod z domácností a lze ho s výhodou použít u nerovnoměrně obývaných objektů (chaty, víkendové domy, ...) nebo v místech, kde není přístup k elektrické energii. V podstatě se jedná o čtyřkomorový septik uspořádaný jako přepážkový anerobní reaktor s prostory pro separaci nerozpuštěných látek. Průtok anaerobním separátorem je optimalizován na základě v praxi ověřeného matematického modelu a dochází tak k maximálnímu využití všech prostorů.
Tento unikátní systém předčištění odpadních vod je chráněn užitným vzorem.

Zemní filtr AS-ZEON

Biologický zemní filtr AS-ZEON je navržen jako druhý stupeň dočištění za septik nebo čistírnu odpadních vod.

Jedná se o zařízení chráněné patentem, které díky jedinečné konstrukcí a způsobu čištění odpadních vod zajišťuje snadnou obsluhu a vysokou účinnost čištění, a to i v nerovnoměrně obývaných objektech jako jsou například víkendové chaty. Biologický filtr pracuje čistě na mechanicko-biologickém principu bez potřeby elektrické energie.